Hindustan Prime
Hindustan Prime is a 24-hour media news website, we provide you with the Latest Breaking news, Current affairs, Technology, Automobiles and Karnataka news.

SIP Plans For Children’s: ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ 50 ಲಕ್ಷ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು.

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಅವರ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿವಾಹಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು SIP ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

SIP Plans For Children’s: ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ತಂತ್ರವೆಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (SIP) ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. SIP ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪಾಯ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂತತಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೋಷಕರ ಮೇಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಲಾಭವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಅವರ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿವಾಹಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು SIP ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಆ ಮಗು ವಯಸ್ಕನಾದ ನಂತರ ನೀವು ಅಗಾಧವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

If you invest just Rs 5,000 in your child's name, you will get Rs 50 lakh.
Images are credited to their original sources.

ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5,000. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 50 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ 5,000 ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಿನ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಇಂದಿನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 12 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀವು ಈ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 12 ರ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 37,95,740 ರೂ.

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು 49,95,740 ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 25 ಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ, ನೀವು ರೂ. 94,88,175. ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಸುಮಾರು 15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಷ್ಟದ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯ ಕಾರಣ, ಯಾವುದೇ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

If you invest just Rs 5,000 in your child’s name, you will get Rs 50 lakh.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave a comment