Hindustan Prime
Hindustan Prime is a 24-hour media news website, we provide you with the Latest Breaking news, Current affairs, Technology, Automobiles and Karnataka news.

Feb 3 Gold Rate: ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ದರ ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 2024 ರಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೇಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.

18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹4770 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 12 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ₹4,758 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Feb 3 Gold Rate: ಇಂದು ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಂತರ ಖರೀದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿನ್ನೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ಹೊಸ ತಿಂಗಳು ಶುರುವಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದ್ದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..

ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

Gold Rate in Bangalore:

 • 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹4770 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 12 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ₹4,758 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು.
 • 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹47,770 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 • 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹5830 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 15 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ₹5,815 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು.
 • 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹58,300 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
 • 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 2 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹6,630 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 16 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ₹6,614 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು.
 • 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹66,300 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

Gold Rate in Chennai:

 • 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹4825 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 8 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ₹4,817 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು.
 • 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹48,250 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 • 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹5890 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ₹5880 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು.
 • 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹58,900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
 • 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 2 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹6,425 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ₹6,415 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು.
 • 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹64,250 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

Gold Rate in Hyderabad:

 • 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹4770 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 12 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ₹4,758 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು.
 • 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹47,700 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 • 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹5830 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 15 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ₹58,300 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು.
 • 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹58,300 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
 • 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 2 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹6,360 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 16 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ₹6,344 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು.
 • 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹63,600 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

Silver Price in India:

Bangalore: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1 ಕೆಜಿಗೆ ₹73,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.

Chennai: ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1 ಕೆಜಿಗೆ ₹78,000 ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 200 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.

Hyderabad: ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1 ಕೆಜಿಗೆ ₹78,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.

The gold price is rising again and again. What is the price of gold on February 3, 2024? Here are the complete details.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave a comment