Hindustan Prime
Hindustan Prime is a 24-hour media news website, we provide you with the Latest Breaking news, Current affairs, Technology, Automobiles and Karnataka news.

Pitru Paksha: ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಆಗುವ ಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ.

Donate these things during Pitru Paksha, and you will get fortune soon.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Pitru Paksha: ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದಯಪಾಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ಪೂರ್ವಜರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಫಲವು ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪಿತೃದೋಷ ಇರುವವರು ಭಾದ್ರಪದಕ್ಕೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾದ್ರಪದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದಾನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿ.

ಹಸು ದಾನ ಕೊಡುವುದು.

ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅದೃಷ್ಟ. ಗೋವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗೋವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರು ಜವಾಬ್ದಾರರು.

ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ದಾನ ಕೊಡುವುದು.

ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತುಪ್ಪವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪಿತೃದೋಷ ಹೊಂದಿರುವವರು ಹಸುಗಳಿಂದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾನ ಕೊಡುವುದು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ರಾ ದೋಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಕ್ಕಿ, ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಪಿತೃದೋಷವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿನ್ನ ದಾನ ಕೊಡುವುದು.

ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಧಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

Donate these things during Pitru Paksha, and you will get fortune soon.

(Note: ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. The information presented here is based on generalized beliefs and data. Hindustan Prime denies the claim.)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave a comment