Hindustan Prime
Hindustan Prime is a 24-hour media news website, we provide you with the Latest Breaking news, Current affairs, Technology, Automobiles and Karnataka news.

ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಕೊನೆಯಾ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ?? ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ !!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ರಾಮನು 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳಿದವರು. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನಂತಹ ಅನೇಕರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೂ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ತೆರಳು ಶ್ರೀರಾಮ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪುರಾಣ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದಿನ ಮೃತ ಸಂತನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ರಾಮನನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಶ್ರೀ ರಾಮನು ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಸಂತನ ಆಚರಿಸಿಯಾಗಲಿ ಅಡೆತಡೆ ತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯಸಂತ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ವಿಶ್ವ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಕಾಲದೇವ. ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವನವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ದುರ್ವಾಸಮುನಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಳಿ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ದುರ್ವಾಸಮುನಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ತ್ರಿಕೋನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದವರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪದೇ ಪದೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದುರ್ವಾಸಮುನಿ ತನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಲು ಎಂದು ಸಹ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದುರ್ವಾಸಸಮುನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಸಹೋದರ ಶಾಪ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತನ್ನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀರಾಮನು, ಚಂಚಲವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಸಹೋದರನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ನೀಡುವ ಬದಲು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಆಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂದರೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಸಮಯ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ರಾಮನಿಲ್ಲದ ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಲಾಗದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹರಿಯುವ ನದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನದಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಶೇಷನಾಗನಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಶೇಷನಗನಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.
ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತ ಶ್ರೀ ರಾಮ ತುಂಬಾನೇ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಜೀವನವು ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಶ್ರೀ ರಾಮನು ಕೂಡ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮನು ಅರಮನೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಸರಿಯುವ ನದಿಯ ಕಡೆಯ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯುವ ನದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಶ್ರೀರಾಮರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ ತನ್ನ ಮಾನವ ರೂಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ವಿಷ್ಣು ರೂಪವನ್ನು ತನ ನಿಜವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಅಂತ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು…

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave a comment