Hindustan Prime
Hindustan Prime is a 24-hour media news website, we provide you with the Latest Breaking news, Current affairs, Technology, Automobiles and Karnataka news.

Atal Pension Scheme: ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 210 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಪಡೆಯಬಹುದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 60 ಸಾವಿರ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Atal Pension Scheme: ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಲವಾರು ಅನುಕೂಲಕರ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ, ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸಿದ ನೀತಿ ಉಪಕ್ರಮವು ಗಮನಾರ್ಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ (Atal Pension Scheme) ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Atal Pension Scheme.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧಾರಣ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ 60 ನೇ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಸಿಕ ರೂ 5000 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. Kannada News.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, 1000 ರಿಂದ 2000, 3000, 4000 ಮತ್ತು 5000 ರವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು 60,000 ವರೆಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಸಿಕ 210 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು 60 ನೇ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಮಾಸಿಕ 5000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

If you invest 210 rupees in this scheme, you will get 60 thousand rupees at maturity.
Images are credited to their original sources.

ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಮಾನ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ ಐಡಿ.
ಐ.ಡಿ. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ. (Pan Card).
ಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಶೀಲನೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಚಿತ್ರ.
ಮಾನ್ಯ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ.

ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸತ್ತರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ನಾಮಿನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿತ್ತೀಯ ಮೌಲ್ಯವು 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

If you invest 210 rupees in this scheme, you will get 60 thousand rupees at maturity.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave a comment