ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ  33.17 ಕೋಟಿ ರೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ  18.59 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ  ಸೋತವರಿಗೆ 6.63 ಕೋಟಿ ರೂ.

ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ  ಸೋತವರಿಗೆ 6.63 ಕೋಟಿ ರೂ.

83.23 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ  ತೊರೆದವರಿಗೆ

33.29 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ  ಜಯಗಳಿಸಿದವರಿಗೆ