Hindustan Prime
Hindustan Prime is a 24-hour media news website, we provide you with the Latest Breaking news, Current affairs, Technology, Automobiles and Karnataka news.

Gold Rate Today : ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ! ಖರೀದಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಜನ!

ಇಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.. ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

Gold Rate Today : ಇಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.. ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

Gold Rate Today
Gold Rate in Bangalore:

*18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹4,713 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 21 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.
*10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹46,910 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
*22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹5760 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ25 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.
*10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹57,600 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
*24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹6,274 ರೂಪಾಯಿ., ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 18 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.
*10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹62,740 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

Gold Rate in Chennai:

*18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹4,759 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 20 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.
*10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹47,590 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
*22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹5,810 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 25 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.
*10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹58,100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
*24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹6,338 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 27 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.
*10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹63,380 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

Gold Rate in Hyderabad:.

*18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹4,713 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 21 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.
*10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹46,910 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
*22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹5760 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ25 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.
*10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹57,600 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
*24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹6,274 ರೂಪಾಯಿ., ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 18 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.
*10 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹62,740 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

Silver Rate:

*ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1 ಕೆಜಿಗೆ ₹72,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.
*ಇಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1ಕೆಜಿಗೆ ₹77,200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 200 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.
*ಇಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1 ಕೆಜಿಗೆ ₹77,200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಗಿಂತ 200 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.

Platinum Rate:

*ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಬೆಲೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹2411 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು .
*ಇಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಬೆಲೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹2,411 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು.
*ಇಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಬೆಲೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ₹2411 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು.

Also Read: Arecanut Price : ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಅಡಿಕೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2024 ರಂದು ಅಡಿಕೆ ದರ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Leave a comment